Skip to content

gestsoulucurfeicompprettherstertemptawars.co

speaking, would address for the help..

Category: Disco

Psalm 72 - Unknown Artist - Nunspeet Zingt (Niet-Ritmische Psalmen) (Vinyl, LP)

4 thoughts on “ Psalm 72 - Unknown Artist - Nunspeet Zingt (Niet-Ritmische Psalmen) (Vinyl, LP)

  1. May 16,  · Een bijzonder uitvoering van Psalm 8, Ars Musica zingt de psalm met muziek van Blokfluitorkest FEW. 'Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven' wordt gezonge.
  2. Psalm 70 1 Een lied van David. Voor de leider van het koor. Ter herinnering.. 2 God, kom mij snel helpen. Heer, kom mij redden! 3 Ze willen me doden. Zorg dat hun plannen niet slagen. Zorg dat mijn vijanden voor schut zullen staan, rood van schaamte. 4 Reken af met de mensen die zich alvast verheugen over mijn dood. 5 Maar laten de mensen die naar U verlangen weer jubelen en juichen.
  3. 1. Laat, Heer, de koning wijs regeren, gezegend door uw hand. De koningszoon uw woorden leren tot zegen voor het land. Daar waar Gods woord en wet gaan leven wordt vrede blij begroet. Geen mens wordt er dan afgeschreven, de arme heeft het goed. 2. Laten de bergen vrede dragen, de heuvels ’t .
  4. Psalm 1 Een onderwijzing, voor Asaf. O God! waarom verstoot Gij in eeuwigheid? [Waarom] zou Uw toorn roken tegen de schapen Uwer weide? 2 Gedenk aan Uw vergadering, [die] Gij van ouds verworven hebt; de roede Uwer erfenis, [die] Gij verlost hebt; den berg Sion, waarop Gij gewoond hebt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *